Naši učitelé

Český jazyk Mgr. Dana Hatašová
Anglický jazyk Mgr. Hana Kavalíková kavalikova@2zsmh.cz
Anglický jazyk Mgr. Miroslava Kuchrýková kuchrykova@2zsmh.cz
Německý jazyk Mgr. Iveta Karglová i.karglova@centrum.cz
Dějepis Lenka Mulačová mulacova@2zsmh.cz
Zeměpis Mgr. Jaroslav Vídeňský vidensky@2zsmh.cz
Matematika Mgr. Pavlína Čermáková cermakova@2zsmh.cz
Přírodopis Mgr. Terezie Nohýnková nohynkova@2zsmh.cz
Fyzika Mgr. Pavlína Čermáková cermakova@2zsmh.cz
Chemie Mgr. Terezie Nohýnková nohynkova@2zsmh.cz
Občanská výchova Mgr. Vladimír Čermák cermak@2zsmh.cz
Hudební výchova Irena Sojková sojkova@2zsmh.cz
Výtvarná výchova Lenka Mulačová mulacova@2zsmh.cz
Tělesná výchova Mgr. Vladimír Čermák cermak@2zsmh.cz
Tělesná výchova Pavel Kancnýř
Svět práce Mgr. Jaroslav Vídeňský vidensky@2zsmh.cz

Volitelné předměty nejsou uvedeny